Magyar állampolgárságú anya vagy apa bármelyik külföldi országban született gyermeke törvény erejénél fogva magyar állampolgár, függetlenül attól, hogy születésekor a nem magyar szülő és/vagy a születés hely szerinti ország állampolgárságát is megszerezte.

Külföldi állam állampolgárságának megszerzése (honosítás vagy egyéb úton) nem érinti az érintett magyar állampolgárságát, a magyar jog elismeri a kettős vagy akár a többes állampolgárságot.

A magyar állampolgárságról lemondani joghatályosan kizárólag a magyar hatóságok előtt tett nyilatkozattal lehet, és a kérelmező magyar állampolgársága azon napon szűnik meg, amelyen Magyarország köztársasági elnöki kiállítja a lemondó nyilatkozat elfogadásáról szóló határozatot. Minden, a magyar állampolgárságról való lemondásról külföldi állam hatóságai előtt tett nyilatkozat semmis!

A hatályos állampolgársági törvény szerint az alábbi iratok alkalmasak a magyar állampolgárság igazolására:

 • érvényes magyar útlevél
 • kevesebb mint egy éve lejárt magyar útlevél
 • érvényes magyar személyi igazolvány
 • honosítási okirat (határidő nélküli)
 • kevesebb mint három éve kiállított állampolgársági bizonyítvány

Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik érvényes, vagy kevesebb, mint egy éve lejárt útlevéllel vagy érvényes személyi igazolvánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal vagy honosítási okirattal, és a személyi adat- és lakcímnyilvántartó rendszerben sem szerepel, úgy hivatalból állampolgársági vizsgálatot kell lefolytatni az állampolgárság megállapítása céljából.

Az eljárás 6-12 hónapot vesz igénybe.

Az állampolgársági vizsgálat jogszabályi kötelezettség, és nem a konzul döntése! Annak lefolytatása minden olyan esetben kötelező, amikor a magyar állampolgárság nem bizonyított!

Szükséges dokumentumok az állampolgársági vizsgálathoz:

 • állampolgárság vizsgálatához szükséges formanyomtatvány (állampolgárság igazolása iránti kérelem)
 • születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges nyomtatvány (ha a születés nincs anyakönyvezve Magyarországon)
 • házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges nyomtatvány (ha a kérelmező házas, elvált vagy özvegy családi állapotú, és a házasság nincs anyakönyvezve Magyarországon)
 • születési anyakönyvi kivonat, illetve házassági anyakönyvi kivonat eredetiben és szükség esetén hiteles magyar fordítással, elvált személy esetében jogerős házassági bontóítélet vagy záradékolt, a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat, özvegyek esetében az előző házastárs halotti anyakönyvi kivonata
 • lejárt útlevél;
 • szülők születési vagy halotti anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata (ha a születés, a házasságkötés vagy az elhalálozás Magyarországon történt, akkor ez nem kell, hogy eredeti legyen, lehet másolat is. Ha azonban a kérdéses anyakönyvi esemény külföldön történt, szükséges az eredeti anyakönyvi kivonat
 • amennyiben ezzel rendelkezik (az eljárást gyorsíthatja): nagyszülők születési vagy halotti anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata (ez nem kell, hogy eredeti legyen)
 • a kérelmező külföldi személyazonosításra alkalmas okirata (útlevél, személyi igazolvány, stb.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem kitöltéséhez nagyon sok információra van szükség, ezért javasoljuk, hogy gyűjtsék össze az összes rendelkezésre álló iratot.

 

Konkrét ügyben kérjük, keresse nagykövetségünk konzuli részlegét a consulate.mex@mfa.gov.hu e-mail címen.

Nyomtatványok