A Magyarország és Mexikó közötti kereskedelem teljes nagysága 2016-ban meghaladta a 246,5 milliárd forintot, ami 10,8%-os növekedés 2015-höz képest. Export 9,1%-ot bővült, 2016-ban 178,9 milliárd forint értékben exportált Magyarország termékeket Mexikóba, ami rekord mennyiség. 

A legnagyobb arányban a nyersanyagok és az élelmiszerek kivitele bővült, míg jelentősebb mennyiségben továbbra is feldolgozott termékeket és gépeket exportálunk. Kereskedelmi aktívumunk ez időszak alatt 111,3 milliárd forint volt. Importunk a vizsgált időszakban 15,9%-ot nőtt, behozatalunkban az élelmiszerek és gépek importja bővült a legnagyobb mértékben 2016 során. 

A magyar termékek mexikói exportja 2014-hez képest 22,2%-ot bővült.