Hazai anyakönyvezés

 

A magyar állampolgárokat érintő külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése több más ügy/kérelem (pl. útlevélkérelem) előfeltétele.

A kérelem személyesen, vagy postai úton (csomagküldő szolgálat útján) nyújtható be, a kérelemhez csatolni kell az eredeti külföldi anyakönyvi kivonatot, hiteles magyar nyelvű fordítással és Apostille-al ellátva. Postai úton (csomagküldő szolgálat útján) a kérelmet kizárólag abban az esetben lehet benyújtani, ha az űrlapon a kérelmező aláírását előzőleg valamely tiszteletbeli konzul hitelesítette. A benyújtott eredeti anyakönyvi kivonat a hazai anyakönyvi bejegyzés alapját képezi, azt a hatóság nem adja vissza a kérelmezőnek.

Az anyakönyvezési ügyeket a Budapest Főváros Kormányhivatal végzi Budapesten, konzulátusunk csak közvetítő hatóságként működik közre az eljárásban. Az eljárások magyarországi ügyintézési ideje hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 4-6 hónap. A kiállított magyar anyakönyvi kivonat a konzulátusra érkezik, amely azt továbbítja / átadja a kérelmező részére.

A hazai anyakönyvezési eljárások (kivétel a válás, illetve az apai elismerő nyilatkozat) ingyenesek. Részletek az Illeték- és díjtáblában.

Részletes információ az alábbi oldalakon található:

 

SZÜLETÉS KÜLFÖLDÖN

 

HALÁLESET KÜLFÖLDÖN

 

HÁZASSÁGKÖTÉS - BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE KÜLFÖLDÖN

 

VÁLÁS KÜLFÖLDÖN

 

 

Nyomtatványok

 

Illeték- és díjtábla

 

Időpont igénylés