1. Kérelmére honosítható a nem magyar állampolgár, ha:

 

a) a kérelem előterjesztését megelőző nyolc éven át folyamatosan Magyarországon lakott;

 

b) a magyar jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban;

 

c)  megélhetése és lakhatása Magyarországon biztosított;

 

d)  honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti;

 

e) igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül.

 

2. Kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, aki a kérelme előterjesztését megelőző három éven át folyamatosan Magyarországon lakott, és az (1) bekezdés b)-e) pontjában meghatározott feltételek fennállnak, ha

 

a) magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt meg,

 

b) kiskorú gyermeke magyar állampolgár,

 

c) magyar állampolgár fogadta örökbe,

 

d) magyar hatóság menekültként elismerte vagy

 

e) hontalan.

 

3. Kedvezményesen honosítható az a nem magyar állampolgár, akinek a kérelem előterjesztését megelőző öt éven át folyamatosan Magyarországon volt a lakóhelye, és az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott feltételek fennállnak, ha

 

a) az ország területén született;

 

b) kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet;

 

4. Az (1)-(2) és (3) bekezdésekben meghatározott időtartamú, folyamatos magyarországi lakóhelytől kiskorú tekintetében el lehet tekinteni, ha honosítását a szülőjével együtt kéri, vagy szülője a magyar állampolgárságot megszerezte.

 

5.  A magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú gyermek lakóhelyétől függetlenül honosítható.

 

A honosítási kérelemet a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál, vagy kormányablaknál, külföldön a hivatalos konzuli tisztviselő előtt lehet benyújtani.

 

További információkat a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvényben, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról  szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendeletben talál.