Hazai anyakönyvezés

 

A magyar állampolgárokat érintő külföldön történt anyakönyvi eseményeket – születés, házasságkötés, házasság felbontása, haláleset – Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A magyar állampolgár külföldi anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése több más ügy/kérelem (pl. útlevélkérelem) előfeltétele.

A kérelem személyesen, vagy postai úton (csomagküldő szolgálat útján) nyújtható be, a kérelemhez csatolni kell az eredeti külföldi anyakönyvi kivonatot, hiteles magyar nyelvű fordítással és Apostille-al ellátva. Postai úton (csomagküldő szolgálat útján) a kérelmet kizárólag abban az esetben lehet benyújtani, ha az űrlapon a kérelmező aláírását előzőleg valamely tiszteletbeli konzul hitelesítette. A benyújtott eredeti anyakönyvi kivonat a hazai anyakönyvi bejegyzés alapját képezi, azt a hatóság nem adja vissza a kérelmezőnek.

Az anyakönyvezési ügyeket a Budapest Főváros Kormányhivatal végzi Budapesten, konzulátusunk csak közvetítő hatóságként működik közre az eljárásban. Az eljárások magyarországi ügyintézési ideje hiánytalan kérelem esetén előreláthatólag 4-6 hónap. A kiállított magyar anyakönyvi kivonat a konzulátusra érkezik, amely azt továbbítja / átadja a kérelmező részére.

A hazai anyakönyvezési eljárások (kivétel az apai elismerő nyilatkozat) ingyenesek. Részletek az Illeték- és díjtáblában.

Részletes információ az alábbi oldalakon található:

 

SZÜLETÉS KÜLFÖLDÖN

+Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok és időpontfoglalás

Az alábbi dokumentumokat kell a konzulnak papíralapon bemutatnia:

eredeti külföldi születési anyakönyvi kivonat, amennyiben szükséges hiteles magyar nyelvű fordítással és Apostille-el ellátva; magyar állampolgár szülő érvényes magyar útlevele; külföldi állampolgárságú szülő külföldi útlevele; szülők magyar házassági anyakönyvi kivonata vagy apai elismerő nyilatkozat (külföldön a konzul előtt lehet megtenni)

Az ügyintézéshez szükséges valamennyi dokumentumot küldje meg előzetesen a foglalt időpont előtt legalább egy héttel a consulate.mex@mfa.gov.hu e-mail címre az ügy előkészítése érdekében.

Az alábbi nyomtatványokat kitöltve, aláírás nélkül, kinyomtatva hozza el az időpontra:

Születés anyakönyvezéséhez:  https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/IM11_Adatlap_hakv_szul2022.pdf

Apai elismerő nyilatkozathoz: https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/1_mell%C3%A9klet_apai_elism_megszuletett_20140613.pdf

Kérdés esetén írjon nekünk:
consulate.mex@mfa.gov.hu  -  Magyarország Nagykövetsége, Mexikóváros - Konzuli részleg

A Magyar Konzuli Szolgálat mexikóvárosi ügyfélszolgálatán való ügyintézéshez az online időpontfoglaló rendszerben szükséges időpontot foglalni, ahol az alábbiak közül a megfelelő ügytípust válassza:

Anyakönyvezés (születés)

Anyakönyvezés (születés) + Anyasági támogatás / FETÁM

Anyakönyvezés (születés) + útlevél (18 év alatt)

Anyakönyvezés (születés) + útlevél (18 év felett)

Apai elismerő nyilatkozat

Apai elismerő nyilatkozat + születés anyakönyvezése

Apai elismerő nyilatkozat + születés anyakönyvezése + útlevél + FÉTÁM

Anyakönyvezés házasság/BÉT + Anyakönyvezés születés + útlevél (18 év alatt) + FÉTÁM

Anyakönyvezés házasság/BÉT + Anyakönyvezés születés + útlevél (18 év felett)

 

Online időpontfoglaló megnyitása

 

 

 

HALÁLESET KÜLFÖLDÖN

+Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok és időpontfoglalás

Az alábbi dokumentumokat kell a konzulnak papíralapon bemutatnia:

külföldi halotti anyakönyvi kivonat, szükség esetén hiteles magyar nyelvű fordítással és apostille-al ellátva; az elhunyt magyar születési anyakönyvi kivonatának másolata; az elhunyt magyar állampolgárságát igazoló okmánya; az elhunyt valamennyi magyar hatóság által kiállított okmánya; az elhunyt családi állapotát igazoló okirata

Az ügyintézéshez szükséges valamennyi dokumentumot küldje meg előzetesen a foglalt időpont előtt legalább egy héttel a consulate.mex@mfa.gov.hu e-mail címre az ügy előkészítése érdekében.

Az alábbi nyomtatványokat kitöltve, aláírás nélkül, kinyomtatva hozza el az időpontra:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/IM13_Adatlap_hakv_halal2022.pdf
Kérdés esetén írjon nekünk:
consulate.mex@mfa.gov.hu  -  Magyarország Nagykövetsége, Mexikóváros - Konzuli részleg

A Magyar Konzuli Szolgálat mexikóvárosi ügyfélszolgálatán való ügyintézéshez az online időpontfoglaló rendszerben szükséges időpontot foglalni, ahol az alábbiak közül a megfelelő ügytípust válassza:

Anyakönyvezés (haláleset)

 

Online időpontfoglaló megnyitása

 

 

 

HÁZASSÁGKÖTÉS - BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE KÜLFÖLDÖN

+Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok és időpontfoglalás

Az alábbi dokumentumokat kell a konzulnak papíralapon bemutatnia:

a magyar fél magyar állampolgárságát igazoló okmánya és magyar születési anyakönyvi kivonata; mindkét fél útlevele; a házasságkötés országában kiállított eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat, szükség esetén hiteles magyar nyelvű fordítással és apostille-el ellátva; a házasságkötés/BÉT előtti családi állapotot igazoló dokumentum

Az ügyintézéshez szükséges valamennyi dokumentumot küldje meg előzetesen a foglalt időpont előtt legalább egy héttel a consulate.mex@mfa.gov.hu e-mail címre az ügy előkészítése érdekében.

Az alábbi nyomtatványokat kitöltve, aláírás nélkül, kinyomtatva hozza el az időpontra:

házasságkötés: https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/IM09_Adatlap_hakv_haz2022.pdf
BÉT: https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/IM07_Adatlap_hakv_BET2022.pdf
Kérdés esetén írjon nekünk:
consulate.mex@mfa.gov.hu  -  Magyarország Nagykövetsége, Mexikóváros - Konzuli részleg

A Magyar Konzuli Szolgálat mexikóvárosi ügyfélszolgálatán való ügyintézéshez az online időpontfoglaló rendszerben szükséges időpontot foglalni, ahol az alábbiak közül a megfelelő ügytípust válassza:

Anyakönyvezés (házasság/BÉT)

Anyakönyvezés (házasság/BÉT) + útlevél

Anyakönyvezés házasság/BÉT + Anyakönyvezés születés + útlevél (18 év felett)

Anyakönyvezés házasság/BÉT + Anyakönyvezés születés + útlevél (18 év alatt) + FÉTÁM

Anyakönyvezés házasság/BÉT+ Anyakönyvezés válás + útlevél (18 év felett)

 

Online időpontfoglaló megnyitása

 

 

 

VÁLÁS KÜLFÖLDÖN

+Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok és időpontfoglalás

Az alábbi dokumentumokat kell a konzulnak papíralapon bemutatnia:

a magyar fél magyar állampolgárságát igazoló okmánya; mindkét fél útlevele; a házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásáról szóló jogerős külföldi bírósági határozat és válási anyakönyvi kivonat, szükség esetén hiteles magyar nyelvű fordítással és apostille-al ellátva

Az ügyintézéshez szükséges valamennyi dokumentumot küldje meg előzetesen a foglalt időpont előtt legalább egy héttel a consulate.mex@mfa.gov.hu e-mail címre az ügy előkészítése érdekében.

Az alábbi nyomtatványokat kitöltve, aláírás nélkül, kinyomtatva hozza el az időpontra:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/valas_adatlap2020.pdf
Kérdés esetén írjon nekünk:
consulate.mex@mfa.gov.hu  -  Magyarország Nagykövetsége, Mexikóváros - Konzuli részleg

A Magyar Konzuli Szolgálat mexikóvárosi ügyfélszolgálatán való ügyintézéshez az online időpontfoglaló rendszerben szükséges időpontot foglalni, ahol az alábbiak közül a megfelelő ügytípust válassza:

Anyakönyvezés (válás)

Anyakönyvezés (válás) + útlevél

Anyakönyvezés házasság/BÉT+ Anyakönyvezés válás + útlevél (18 év felett)

 

Online időpontfoglaló megnyitása

 

 

 

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem (már anyakönyvezett személyek esetén)

+Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok és időpontfoglalás

Az alábbi dokumentumokat kell a konzulnak papíralapon bemutatnia:

személyazonosságot igazoló dokumentum

Az alábbi nyomtatványokat kitöltve, aláírás nélkül, kinyomtatva hozza el az időpontra:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/2020anyakonyvikivonatkillitasairantikerelem.pdf
Kérdés esetén írjon nekünk:
consulate.mex@mfa.gov.hu  -  Magyarország Nagykövetsége, Mexikóváros - Konzuli részleg

A Magyar Konzuli Szolgálat mexikóvárosi ügyfélszolgálatán való ügyintézéshez az online időpontfoglaló rendszerben szükséges időpontot foglalni, ahol az alábbiak közül a megfelelő ügytípust válassza:

Anyakönyvi kivonat kiállítása (már anyakönyvezett személyek esetén)

 

Online időpontfoglaló megnyitása

 

 

 

Külhonban született magyar gyermekek után járó családtámogatás

 

Online ügyintézés: KÉRELEM ANYASÁGI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA A KÜLFÖLDÖN SZÜLETETT ÉS KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ/NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ, 'MAGYAR IGAZOLVÁNNYAL' RENDELKEZŐ GYERMEK ESETÉN (CST_KAT_01)

Online ügyintézés: KÉRELEM ÉLETKEZDÉSI LETÉTI SZÁMLA MEGNYITÁSA IRÁNT A KÜLFÖLDÖN SZÜLETETT ÉS KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAR/NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ, 'MAGYAR IGAZOLVÁNNYAL' RENDELKEZŐ GYERMEK ESETÉN (CST_FETAM_01)

Amennyiben személyesen, a konzulátuson kívánja beadni a kérelmét:

+Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok és időpontfoglalás

Az alábbi dokumentumokat kell a konzulnak papíralapon bemutatnia:

a gyermek magyar anyakönyvi kivonatának másolata

Az alábbi nyomtatványokat kitöltve, aláírás nélkül, kinyomtatva hozza el az időpontra:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/FETAMkerelem.pdf

https://konzinfo.mfa.gov.hu/sites/default/files/inline-files/kerelemnyomtatvanyFETAM2022.pdf

Kérdés esetén írjon nekünk:
consulate.mex@mfa.gov.hu  -  Magyarország Nagykövetsége, Mexikóváros - Konzuli részleg

A Magyar Konzuli Szolgálat mexikóvárosi ügyfélszolgálatán való ügyintézéshez az online időpontfoglaló rendszerben szükséges időpontot foglalni, ahol az alábbiak közül a megfelelő ügytípust válassza:

Anyasági támogatás/FÉTÁM

Anyakönyvezés (születés) + Anyasági támogatás / FETÁM

Anyakönyvezés házasság/BÉT + Anyakönyvezés születés + útlevél (18 év alatt) + FÉTÁM

 

Online időpontfoglaló megnyitása

 

 

 

 


 

Elkészült anyakönyvi kivonat/dokumentum átvétele

 

+Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok és időpontfoglalás

Az alábbi dokumentumokat kell a konzulnak papíralapon bemutatnia:

személyazonosításra alkalmas dokumentum; a dokumentum birtokosának aláírt, eredeti szabad szöveges meghatalmazása amennyiben a dokumentumot más személy veszi át

Az alábbi nyomtatványokat kitöltve, aláírás nélkül, kinyomtatva hozza el az időpontra:

Ehhez az ügyintézéshez nem szükséges előre kitöltött nyomtatvány.
Kérdés esetén írjon nekünk:
consulate.mex@mfa.gov.hu  -  Magyarország Nagykövetsége, Mexikóváros - Konzuli részleg

A Magyar Konzuli Szolgálat mexikóvárosi ügyfélszolgálatán való ügyintézéshez az online időpontfoglaló rendszerben szükséges időpontot foglalni, ahol az alábbiak közül a megfelelő ügytípust válassza:

Elkészült magánútlevél, egyéb okirat átvétele

 

Online időpontfoglaló megnyitása

 

 

 

Illeték- és díjtábla