Apostille tanúsítvány kiállítása

Az apostille hitelesítést A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezmény hozta létre. A köznyelvben apostille-egyezménynek nevezett nemzetközi szerződés célja, hogy az egyezmény részes tagállamai között kiküszöbölje a külföldön felhasznált közokiratok diplomáciai vagy konzuli felülhitelesítésének követelményét. Ehelyett a részes államok egy egységes formátumú tanúsítványt (ez az apostille) csatolnak a külföldön felhasználni kívánt közokirathoz, amely ezáltal minden más részes államban további hitelesítés nélkül felhasználható.


Mexikó és a Nagykövetség konzuli kerületéhez tartozó valamennyi ország (Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua és Salvador) részese az apostille-egyezménynek. 
Mexikóban az apostille hitelesítést szövetségi szinten a Belügyminisztérium végzi (Secretaría de Gobernación, további információ spanyol nyelven: https://www.gob.mx/tramites/ficha/apostilla-de-documentos/SEGOB3000.  A tagállamok hatóságai által kiállított okiratok (pl. anyakönyvi kivonatok, közjegyzői okiratok) apostille hitelesítése az adott tagállam kijelölt hatósága hatáskörébe tartozik, melyek listája megtalálható a következő linken:
http://dicoppu.segob.gob.mx/work/models/DICOPPU/Resource/329/2/images/DIRECTORIO__ENTIDADES__FEDERATIVAS.pdf 


A konzuli kerülethez tartozó közép-amerikai országok esetében az apostille hitelesítést az adott külügyminisztériumában lehet kérelmezni, kivéve Belize, ahol ez a fő nyilvántartó (Registrar General) hatáskörébe tartozik. 


Magyarország nagykövetségei és konzulátusai nem végeznek apostille hitelesítést és egyéb formában sem hitelesítik a magyar hatóságok által kiállított okiratokat. Az hitelesítést az illetékes magyar hatóságok végzik.


Az apostille hitelesítéssel kapcsolatos részletes információ elérhető a fenti gombra kattintva a Konzuli Szolgálat honlapján.

Aláírás hitelesítés

 

Másolat hitelesítés

 

Fordítás hitelesítés, bemutatott fordítás helyességének tanúsítása

 

Életbenléti igazolás

 

Illeték- és díjtábla

 

Időpont igénylés