Mexikó, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua és El Salvador állampolgárai rövid távú tartózkodás (vagyis bármely 180 napon belül 90 napot meg nem haladó tartózkodás) esetén mentesülnek a schengeni vízumkötelezettség alól. Figyelem: a schengeni térségbe (így többek között a Magyarországra való) beutazás csak olyan úti okmánnyal lehetséges, aminek érvényessége legalább 3 hónappal meghaladja a schengeni térségből való kiutazás dátumát, és amely úti okmány a beutazáskor 10 évnél nem régebbi kiállítású.
 
Belize állampolgárai rövid távú tartózkodás esetén is csak vízummal léphetnek schengeni térségbe (így Magyarországra is). 

  
Rövidtávú tartózkodásra jogosító egységes schengeni vízum (ún. C-vízum)


A rövidtávú tartózkodásra jogosító vízum bármely 180 napon belül 90 napot meg nem haladó tartózkodást tesz lehetővé a schengeni térség országaiban.

 

A vízumkérelmet 

-  az  ügyfél személyesen; 
- szervezett turistautazás esetén az akkreditált utazási iroda képviselője által;
- tagjaik nevében a szakmai, kulturális, sport- és oktatási egyesületek vagy intézmények nyújtják be.

A vízumkérelem letölthető innen:

https://konzinfo.mfa.gov.hu/en/visa-application-forms

A kérelemhez szükséges főbb dokumentumok: 

- olyan 10 évnél nem régebbi kiállítású útlevél, melynek érvényessége legalább három hónappal meghaladja a schengeni térségből tervezett távozás napját;
- a schengeni térségből történő maximum 90 napon belüli  kilépés igazolása (pl. oda-vissza repülőjegy);
- az utazás céljának igazolása;
- utazási egészségbiztosítás a tartózkodás teljes időtartamára (minimum 30.000 euro fedeztű, a Schengeni övezet egészére érvényes);
- megfelelő anyagi fedezet és szállás megléte a tartózkodás időtartamára.

A kérelemről a konzul dönt és pozitív elbírálás esetén kiállítja a vízumot.

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2022. március 1-étől visszavonásig Spanyolország nagykövetségei/(fő)konzulátusai állítják ki a rövidtávú tartózkodásra jogosító vízumokat Magyarország képviseletében. Kérjük ügyfeleinket, hogy amennyiben rövidtávú tartózkodásra jogosító vízumuk kiállítására Magyarország lenne illetékes, forduljanak Spanyolország területileg illetékes mexikóvárosi, guadalajarai vagy monterreyi főkonzulátusához, vagy a konzuli illetékességgel rendelkező spanyol nagykövetséghez a közép-amerikai országokban. (Minden esetben a szokásos tartózkodási hely szerinti országban lévő spanyol nagykövetség/konzulátus az illetékes, Belize esetében a Guatemalában lévő spanyol nagykövetség/konzulátus.) A kérelmeket az említett (fő)konzulátusokon/nagykövetségeken kell benyújtani, ott folytatják le a vízumeljárást, és pozitív döntés esetében ott állítják ki a rövidtávú tartózkodásra jogosító vízumot Magyarország képviseletében.

  
Hosszútávú tartózkodásra jogosító vízum (ún. D-vízum)


 
A harmadik állam állampolgárának (így a konzuli kerületünkbe tartozó Mexikó, Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua és El Salvador állampolgárainak) három hónapot meghaladó magyarországi tartózkodása engedélyköteles. Főszabály szerint az engedély iránti kérelem a Konzulátuson nyújtható be, ahol tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum iránti kérelmet szükséges benyújtani. 
 
A kérelemhez szükséges főbb dokumentumok:

- érvényes útlevél;
- 2 db igazolványkép;
- a tartózkodási célt (tanulmányok folytatása, munkavállalás, jövedelemszerző tevékenység, vállalaton belüli áthelyezés, kutatás, családegyesítés,  stb.) igazoló dokumentumok;
- a magyarországi megélhetést igazoló dokumentumok;
- a magyarországi szálláshely meglétét igazoló dokumentumok;
- a teljeskörű egészségbiztosítás meglétét igazoló dokumentumok;
- a kiutazás feltételeit igazoló dokumentumok (minimum a visszaúti jegy megvásárlásához szükséges anyagi eszközök).

Részletes tájékoztató és a formanyomtatványok az alábbi oldalon 

http://oif.gov.hu/index.php?lang=hu a „Tartózkodás Magyarországon” menüpontban találhatók.
 
A kérelem benyújtásához a Konzulátuson történő személyes megjelenés szükséges a biometrikus adatok (fénykép, ujjlenyomat, aláírás) felvételéhez. 
 
A kérelemről Magyarországon a Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság – típustól függően 15-70 nap alatt – dönt. Pozitív elbírálás esetén a vízumot a Konzulátus állítja ki. 
 
A tartózkodási engedély átvételére jogosító „D-vízum” egyszeri beutazásra és 30 nap tartózkodásra jogosítja a harmadik országbeli állampolgárt, vagyis a Magyarországra történő beutazást követően 30 napon belül szükséges megjelenni az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság szálláshely szerinti illetékes regionális igazgatóságán, hogy a vízumot a hatóság jellemzően (a beutazási céltól függően) 1-3 éves időtartamú (meghosszabbítható) tartózkodási engedélyre „cserélje”. A tartózkodási engedély átvételéhez nem kell újabb dokumentumokat bemutatni. (Amennyiben magyarországi szálláshelye megváltozott, az arról szóló dokumentumot szükséges a hatóságnak bemutatni.)
 
A tartózkodási engedély iránt kérelem – a rövidtávú tartózkodásra vízummentesen beutazható állampolgárok esetében – benyújtható közvetlenül Magyarországon, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság területileg illetékes regionális igazgatóságán is. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy vízum hiányában nem garantált, hogy a kiindulási ország, vagy a tranzitállam hatóságai, illetve a légitársaság nem fog akadályt gördíteni utazása elé. A tartózkodási engedély iránt kérelemről bővebben:  

http://oif.gov.hu/index.php?lang=hu
 
A fenti információ nem teljeskörű, részletes információt itt talál:
https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazas-magyarorszagra
 
Konkrét ügyben kérjük, keresse nagykövetségünk konzuli részlegét a consulate.mex@mfa.gov.hu e-mail címen.

+Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok és időpontfoglalás

Az alábbi dokumentumokat kell a konzulnak papíralapon bemutatnia:

érvényes útlevél; 2 útlevélkép (35x45 mm, színes, fehér háttérrel); a tartózkodási célt igazoló dokumentumok; a magyarországi megélhetést igazoló dokumentumok (legalább három havi bankszámlakivonat, fizetési igazolás, stb.); a magyarországi szálláshely meglétét igazoló dokumentumok (hotelfoglalás, lakásbérleti szerződés, stb.); a teljeskörű egészségbiztosítás meglétét igazoló dokumentumok

Az ügyintézéshez szükséges valamennyi dokumentumot küldje meg előzetesen a foglalt időpont előtt legalább egy héttel a consulate.mex@mfa.gov.hu e-mail címre az ügy előkészítése érdekében. (Amennyiben online tölti ki a kérdőívet és felcsatolja a szükséges dokumentumokat, úgy csak a nevét és születési dátumát kell előzetesen e-mailben megküldenie.)

Az alábbi nyomtatványokat kitöltve, aláírás nélkül, kinyomtatva hozza el az időpontra:

Offline: A http://oif.gov.hu/index.php?lang=hu honlapon megtalálható, a beutazási célnak megfelelő kérdőív és annak melléklete (kérelem + betétlap)

Online: Van lehetőség a vízumkérdőív online kitöltésére és beküldésére is a hozzá tartozó támogató dokumentumokkal együtt a Konzinfo Ügysegéd oldalon keresztül.

(Ebben az esetben csupán a nevét és születési dátumát kell előzetesen e-mailben megküldenie.)

Kérdés esetén írjon nekünk:
consulate.mex@mfa.gov.hu  -  Magyarország Nagykövetsége, Mexikóváros - Konzuli részleg

A Magyar Konzuli Szolgálat mexikóvárosi ügyfélszolgálatán való ügyintézéshez az online időpontfoglaló rendszerben szükséges időpontot foglalni, ahol az alábbiak közül a megfelelő ügytípust válassza:

Vízumkérelem- hosszútávú 90 napon túli tartózkodási kérelem (tart.engedély - D)

 

Online időpontfoglaló megnyitása

 

 

 

 

Elkészült vízum átvétele

 

+Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, nyomtatványok és időpontfoglalás

Az alábbi dokumentumokat kell a konzulnak papíralapon bemutatnia:

útlevél, személyazonosításra alkalmas dokumentum; a vízum birtokosának aláírt, eredeti szabad szöveges meghatalmazása amennyiben a vízumot más személy veszi át

Az alábbi nyomtatványokat kitöltve, aláírás nélkül, kinyomtatva hozza el az időpontra:

Ehhez az ügyintézéshez nem szükséges előre kitöltött nyomtatvány.
Kérdés esetén írjon nekünk:
consulate.mex@mfa.gov.hu  -  Magyarország Nagykövetsége, Mexikóváros - Konzuli részleg

A Magyar Konzuli Szolgálat mexikóvárosi ügyfélszolgálatán való ügyintézéshez az online időpontfoglaló rendszerben szükséges időpontot foglalni, ahol az alábbiak közül a megfelelő ügytípust válassza:

Elkészült magánútlevél, egyéb okirat átvétele

 

Online időpontfoglaló megnyitása

 

 

 

 

Illeték- és díjtábla

Adatkezelési tájékoztató